top of page

SKA PARKING OÜ POOLT PAKUTAVAD PARKIMISTEENUSED

Parkimiskorraldus kinnistu omanikule

SKA Parking OÜ pakub kvaliteetset parkimiskorralduse teenust Teile kui kinnistuomanikule.

Omame kogemust ja korraldame parkimist kaubanduskeskuste ja ärihoonete territooriumitel. Töötame spetsiaalselt Teie vajadusi ning võimalusi silmas pidades välja sobiva parkimis- ja liikluskorraldussüsteemi, samuti tagades vastava korrektse vajaliku märgistuse.

Tasulise parkla puhul saab vajadusel Teie territooriumil rakendada mobiilse parkimise tsooni.

Parkimise Teie territooriumil teeb samuti lihtsaks elektrooniliste parkimislubade süsteemi kasutamine, kus Teie poolt volitatud isik(ud) saavad operatiivselt  määrata parklasse lubatavad sõidukid.

SKA Parking OÜ teostab Teiega kooskõlastatud intervalliga regulaarseid kontrollreide antud parkimisalal ning tagab kokkulepitud reeglite järgimise.

Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust aadressil 

info@ska-parking.ee

Autod pargivad üksteise järel ühes reas

Parkimiskorraldus korteriühistule

Autod pargivad puude all

Sagedasti kohtab olukordi kus korteriühistuid ümbritsev parkimisala, mis mõeldud korteriühistu liikmetele, on kõrvalmajade elanike või lähedal asuvate büroo- ja ärihoonete klientide poolt hõivatud ning õigusjärgne parkimine võimatu.

SKA Parking OÜ on Teile usaldusväärne partner koostamaks kontseptsiooni vastavalt Teie vajadustele ning korraldamaks parkimist Teie ühistu territooriumil.

Teie korteriühistu elanike sõidukid sisestatakse vastavasse elektroonilisse parkimissüsteemi, mida haldamine toimub läbi korteriühistu volitatud isikute.

Korteriühistu külalised saavad kasutada parkimisala vastavate külaliste parkimiskaartide alusel.

bottom of page